آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب فالوده

فالوده

فالوده ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مقداری فالوده‌ خورده‌ای، تعبیرش این است که حرف خوب و خوشی می‌گویی.اگر ببینی در دهان کسی فالوده گذاشته‌ای، یـعـنـی برای او کار خوبی انجام می‌دهی .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای فالوده عبارتند…
متن دوم