آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب غرق شدن

غواصی

غواصی تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی در دریا غواصی کردی و مروارید به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن علم و دانش کسب می‌کنی یا مقداری از مال و اموال «پادشاه» به تو می‌رسد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی در دریا غواصی کردی و هیچ چیز…

غرق شدن در چیزهای مختلف

غرق شدن در چیزهای مختلف ● گِل: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بین گِل‌ها غرق شده‌ای، تعبیرش این است که در اثر بلا و گرفتاری درمانده می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری). ● شراب: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در بین شراب غرق شده‌ای، یـعـنـی…

دریا – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از دریا صید می‌کنی، تعبیرش این است که به اندازه آن روزی حلال بدست می‌آوری و معاش و معیشت زندگانی برای اهل و عیال و زن و فرزند تو گسترده می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: اُحِلَّ لَكُمْ…
متن دوم