آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب غرق شدن در شراب

غرق شدن در چیزهای مختلف

غرق شدن در چیزهای مختلف ● گِل: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بین گِل‌ها غرق شده‌ای، تعبیرش این است که در اثر بلا و گرفتاری درمانده می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری). ● شراب: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در بین شراب غرق شده‌ای، یـعـنـی…
متن دوم