آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب عطا و بخشش

هدیه

هدیه ابتدا باید دید که چه چیزی و از طرف چه کسی و یا به چه کسی هدیه و عطا داده شده، بعد باید در فهرست کنار صفحه و یا جستجوگر بالای صفحه به دنبال موضوع مورد نظر جستجو کرد، ولی اگر مطلبی پیدا نشد می‌توان به تعبیرهای این قسمت مراجعه نمود.…

عطا و بخشش

عطا و بخشش ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی آن چیزی را که به تو عطا شده است انسان‌ها دوست دارند تعبیرش خیر و خوبی و بهره‌مندی است، در غیر اینصورت تعبیر آن ضرر و زیان می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: ‌اگر ببینی کسی چیزی به تو عطا کرده…
متن دوم