آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب عدس

نخود

نخود تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب نخود، غم و اندوه است (تر یا خشک فرقی نمی‌کند) (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی نخود را با گوشت پخته‌ای و می‌خوری، تعبیر غم و اندوه آن نسبت به بقیه حالت‌ها کمتر است.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب نان نخود، غم…

عدس

عدس ● خود عدس: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب عدس خوب می‌باشد (زیرا حضرت ابراهیم(ع) آن را دوست داشت)، ‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که مال و اموالی را با غم و اندوه و ناراحتی از طرف زن‌ها به دست می‌آوری. ● کاشت عدس: ابراهیم…
متن دوم