آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب عبادتگاه یهودیان

عبادتگاه یهودیان

عبادتگاه یهودیان (همیشه به یاد داشته باش که قبل از مطالعۀ تعبیرهای تعبیرگران مختلف می بایست در ابتدا از روش تعبیر استفاده کنی).امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر درستکار هستی و در خواب ببینی که وارد کنشت شده‌ای، تعبیرش خوب می‌باشد، ولی اگر…
متن دوم