آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب عالم شدن

عالم شدن یا صحبت از علم

عالم شدن یا صحبت از علم ابن سیرین می‌گوید: اگر عالم باشی و در خواب ببینی که عالم شده‌ای، تعبیرش این است که علم تو زیادتر می‌شود.اگر جاهل هستی و در خواب ببینی که عالم شده‌ای، تعبیرش این است که بر سر زبان مردم خواهی افتاد و از تو بدگوئی…
متن دوم