آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب عاشق شدن

عاشق شدن

عاشق شدن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عاشق کسی شده‌ای، تعبیرش این است که نیازمند و حریص می‌شوی،‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی عاشق چیز حرامی شده‌ای، یـعـنـی دین و ایمان تو دچار فساد می‌شود .اگر ببینی از معشوق خودت به کام دل رسیده و کامیاب شدی،…
متن دوم