آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ظروف آبخوری

ظروف آبخوری

ظروف آبخوری (در اینجا منظور از ظرف آبخوری، لیوان و ظرف‌هایی مانند آنچه که در قسمت موضوعات مرتبط پایین صفحه آمده است می‌باشد که معمولاً به طور مستقیم از آنها آب خورده می‌شود و نه مثل پارچ آب و کوزه و مشک آب و... که معمولاً باید آب را از…
متن دوم