آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ظرف غذا

لوید

لوید ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب لوید، خدمتکار خانه می‌باشد.اگر ببینی جنس اصلی لوید از مس می‌باشد، یـعـنـی خدمتکار، فردی یهودی می‌باشد.اگر ببینی لوید بزرگ و تمیز می‌باشد، یـعـنـی خدمتکار تو درستکار می‌باشد، ولی اگر کوچک باشد، یـعـنـی…
متن دوم