آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب طوق

طوق

طوق منظور از طوق هر چیز حلقه‌ای و گرد است که به گردن می‌اندازند و یکپارچه بوده و مانند زنجیر و گردنبند رشته‌ای و تکه‌تکه نمی‌باشد. تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی طوقی از طلا یا نقره در گردن تو می‌باشد، تعبیرش این است که به قدر و قیمت…
متن دوم