آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب طناب

گره

گره ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در ریسمان گره‌ای به وجود آورده‌ای، تعبیرش این است که به چیزی اعتماد می‌کنی .اگر ببینی چیزی را محکم بسته‌ای و گره زده‌ای، یـعـنـی کار تو گره می‌خورد و متوقف می‌شود و هر چه قدر گره محکم‌تر باشد مشکل و…

کمند

کمند ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کمند انداخته‌ای و مردی را گرفته‌ای، تعبیرش این است که از شخص بزرگی یاری و کمک می‌خواهی‌‌‌‌‌ (چنانچه جنس کمند از ریسمان باشد، تعبیرش این است که از مؤمن یاری و کمک می‌خواهی)، ولی اگر نتوانستی کسی را…

طناب – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی طناب میتابی (رشته‌ها را به هم می‌پیچانی تا طناب درست شود)، تعبیرش این است که به اندازه طول آن به مسافرت خواهی رفت. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای تابیدن و تاب دادن طناب عبارتند از: 1- سفر…

طناب

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب طناب، عهد و پیمان می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش عهد و پیمانی است که هم با مردم و هم با خدا بسته‌ای. تعبیر کلی
متن دوم