آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب طلا

گنج

گنج ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گنج پیدا کرده‌ای، تعبیرش این است که بیمار می‌شوی،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی گنج ناپدید شده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: تعبیر پیدا کردن گنج در جای آباد بهتر است…

طلا

طلا ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب طلا برای مردها غرامت و تاوان و غم و اندوه می‌باشد، ولی برای زن‌ها خوب و پسندیده است،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیر طلا برای مردها بد، ولی برای زن‌ها خوب می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی طلا به…

صیقل زدن

صیقل زدن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب صیقل زدن،«پادشاهی» بزرگ می‌باشد. اگر ببینی صیقل می‌زنی، یـعـنـی به خدمت پادشاه مشغول می‌شوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر چیز صیقل‌دهنده، مردی است که به دست او حق از باطل جدا می‌شود. صیقل زدن

دستبند زینتی

دستبند زینتی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دستبند برای زن‌ها، شوهر، ولی برای مردها غم و اندوه و تنگدستی می‌باشد.اگر مردی در خواب ببیند که دستبند نقره دارد، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه کمتری نسبت به انواع دیگر دستبند می‌شود. جابر…

جواهر

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جواهر، زنی ثروتمند و زیبا می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای جواهر عبارتند از: 1- مال و اموال 2- علم مشهور 3- فرزند معروف4- چیزی گرانبها 5- زنی زیبا 6- سخنی مفید 7- خیر و برکت 8- کاری نیک…
متن دوم