آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ضعف بدنی

ضعف

ضعف ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدنت لاغر و نحیف است، تعبیرش فقیر شدن و عجز و درماندگی در کارها می‌باشد، تعبیرگری نیز می‌گوید: اگر ببینی لاغر شده‌ای، یـعـنـی دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی و اگر همراه لاغر شدن دچار ضعف و سستی…
متن دوم