آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب صورت فلکی

صورت فلکی

صورت فلکی ● حمل: ابن سیرین می‌گوید: اگر صورت فلکی حمل را ببینی، تعبیرش این است که با شخصی توانا و سرشناس سر و کار پیدا می‌کنی و حاجت و خواسته‌ تو را برآورده می‌کند،‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیرش لشکر «پادشاه» می‌باشد. ● ثور:…

ستاره و سیاره

تعبیر کلی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب ستاره‌هامربوط به بزرگان و امیران می‌شود،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش مربوط به لشکر «پادشاه»می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ…
متن دوم