آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب صندل

صندل (نوعی چوب)

صندل (نوعی چوب) ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی صندل داری، تعبیرش این است که مردم تو را تحسین و ستایش می‌کنند. اگر ببینی صندل سفید داری، یـعـنـی از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای صندل عبارتند…
متن دوم