آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب صلیب

مسیحی

مسیحی امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی با مسیحیان ارتباط و مصاحبت داری، تعبیرش این است که دوست و طرفدار آن‌ها می‌شوی و اعتقادت به دین اسلام ضعیف خواهد بود .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مسیحی شده‌ای، دچار گمراهی و ضلالت شده و بر…

کلیسا

کلیسا ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی وارد کلیسا شده‌ای و به طرف قبلۀ مسلمانان نماز می‌خوانی، تعبیرش این است که توبه می‌کنی و دین و ایمان تو قوی می‌شود (زیرا کلیسا محل عبادت می‌باشد) . کلیسا

صلیب

صلیب ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی صلیب خریده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که در دین خودت دچار ضعف و اشکال شده‌ای و تمایل به کفر داری.اگر ببینی صلیب را می‌پرستی، یـعـنـی برای خدا شریک قرار می‌دهی و مشرک می‌شوی، ابراهیم…
متن دوم