آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب صرافی

صرافی

صرافی در گذشته این صراف‌ها بوده‌اند که کار بانک‌دارها را به شکلی ساده‌تر انجام می‌دادند، پس تعبیرهای زیر را می‌توان در مورد بانک‌دارها نیز به کار برد. ابن سیرین می‌گوید: اگر عفیف و پاکدامن باشی و در خواب ببینی که صرافی می‌کنی، تعبیرش این…
متن دوم