آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شیر حیوان

شیر حیوان

تعبیرهای کلی امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب دوشیدن هر حیوان حرام‌گوشتی، غم و اندوه می‌باشد، ولی اگر حلال‌گوشت باشد، تعبیرش به دست آوردن مال و اموال است.تعبیرگری می‌گوید: شیر هر چقدر تازه‌تر و شیرین‌تر باشد، در تعبیر آن سود و منفعت…
متن دوم