آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شیرینی

شکر

شکر بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر در خواب ببینی به چهارپایان شکر یا بادام داده و ریخته‌ای، تعبیرش این است که مال و دارائی خود را برای افراد جاهل خرج می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کاچی را با شکر و بادام و کنجد و یا همراه عسل…
متن دوم