آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شکستن کاسه شیشه ای

شیشه – محتوای شیشه

محتوای شیشه ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب کاسۀ شیشه‌ای جوهره و اصل زنان می‌باشد و تعبیر آب درون آن فرزندی است که در شکم دارند؛ اگر ببینی که کاسه شیشه‌ای شکسته و آب آن هم ریخته است، تعبیرش این است که زن تو از دنیا می‌رود، ولی فرزندت…
متن دوم