آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شپش

کک

کک ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کک، دشمن ضعیف می‌باشد.اگر در خواب ببینی ککی تو را گزیده است، تعبیرش این است که دشمن به تو حرف تلخ و سنگینی می‌زند. اگر ببینی کک‌های زیادی روی بدن تو جمع شده است، یـعـنـی حرف تو سرزبان مردم می‌افتد و از تو…

شپش

شپش در اینجا منظور از شپش، حشره‌ای است که به مو و بدن انسان چسبیده و از خون او تغذیه می‌کند، بنابراین با شپشه اشتباه نشود. تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شپش، عیال و زن انسان می‌باشند که نان‌خور او می‌باشد و خرج و مخارجش را بر عهده دارد.اگر…

خارش

خارش ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب خارش بدن، جویا شدن و پرسیدن حال و روز و احوال فامیل می‌باشد، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدنت دچار خارش شده است، تعبیرش این است که جویا و طالب و خواهان خویشان و بستگان می‌شوی، ولی از…
متن دوم