آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شعر

کتاب

کتاب ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کتابی می‌خوانی، تعبیرش این است که راه دینداری را انتخاب می‌کنی و کارهای بسته و گره خورده تو باز می‌شود و گشایش پیدا می‌کند. ● فقه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتاب فقه می‌خوانی، یـعـنـی از…

شعر

شعر تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شعری در مدح و ستایش، یا هجو و بدگوئی از کسی می‌خوانی، تعبیرش این است که حرف باطل می‌گویی، همانطور که در قرآن کریم آمده:وَالشُّعَرَاء یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ _ و شاعران را گمراهان پیروی می‌کنند…
متن دوم