آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شراب

مستی

مستی تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب مستی، مال حرام و کاهلی و سستی در به جا آوردن نماز می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَاَنتُمْ سُكَارَى... _ هان ای کسانی که ایمان آورده‌اید،…

شراب – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در خانۀ خودت شراب‌های فراوانی داری، تعبیرش این است که به اندازه آن از شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک به تو سود و منفعت می‌رسد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پیاله شراب در دست داری، ولی…

سبو

سبو ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سبو،«مزدور» منافق و دورو می‌باشد که مال و اموال را ضایع و تباه می‌کند،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش «کنیزک» یا خدمتکار می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سبوی نو به دست آورده‌ای یا…

جام

جام جابر مغربی می‌گوید: اگر جام‌های سبز یا سفیدی را ببینی، تعبیرش این است که زنان تو درستکار و پرهیزکار خواهند بود، یا اگر قرمز باشند، یـعـنـی زنان تو اهل خوش‌گذرانی و فساد خواهند بود، یا چنانچه زرد باشند، یـعـنـی زنان تو بیمار و زردچهره…
متن دوم