آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب شادی کردن

خنده

خنده ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خنده، غم و اندوه است.اگر در خواب ببینی با قهقهه و صدای بلند می‌خندی، تعبیرش این است که اندوه و ناراحتی تو بیشتر می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: فَلْیَضْحَكُواْ قَلِیلًا وَلْیَبْكُواْ كَثِیرًا... _…
متن دوم