آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سوارکاری کردن

رکاب

رکاب ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببیند رکاب او از طلا می‌باشد، یـعـنـی فرزندانش متکبر و ناشایست می‌باشند، یا اگر از نقره باشد، یـعـنـی فرزندش به مال دنیا مغرور خواهد شد، و اگر ببیند از فلز برنج یا مس می‌باشد، یـعـنـی به اندازه پاکی و روشنی…
متن دوم