آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سمت قبله

قبله- سمت قبله

سمت قبله ● تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی به طرف مشرق نماز می‌خوانی، تعبیرش این است که به حج می‌روی، ‌‌‌‌‌ ولی ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش این است که تمایلی به دین اسلام نخواهی داشت. ● تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی به طرف مغرب نماز…
متن دوم