آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سلاح

لشکر

لشکر جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لشکر اسلام سرزمین کفر را غارت کرده است، تعبیرش این است که کفار دچار مصیبت می‌شوند،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی لشکر کفر سرزمین مسلمانان را غارت کرده است، یـعـنـی اسلام دچار اندوهی می‌شود (دفع بلا و…

گرز

گرز چوب یا میله‌ای که یک سر آن ضخیم‌تر است و در جنگ و دعوا به کار می‌رود. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گرز، مردی راست و درست‌ می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش حرفی سخت و تلخ می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گرز تو…

کلاه خود

کلاهخود ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کلاهخود، چیزی است که با مکر و حیله خودت را از آن حفظ می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی سر تو کلاهخود می‌باشد، تعبیرش این است که صاحب فرزند زیرکی می‌شوی و هر کم و زیادی که در کلاهخود…

سلاح – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سلاح‌های جنگی تو از بین رفته‌اند، تعبیرش این است که بزرگی تو کم می‌شود.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی همراه سلاحی، سپر نیز در دست داری، یـعـنـی کسی محافظ تو در برابر آسیب‌ها می‌شود. ابراهیم…

سلاح

تعبیر کلی تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب سلاح، قوت و بزرگی و توانایی و اقتدار می‌باشد،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش«پادشاهی» بزرگ و عدالت‌گستر است. تعبیر کلی

زوبین

زوبین ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زوبین در دست داری و به غیر از آن سلاح دیگری نداری، تعبیرش این است که صاحب فرزند می‌شوی، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی همراه زوبین سلاح‌های دیگری…
متن دوم