آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سجده

قبله – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب نمی‌دانی چه دینی داری، یا به کدام قبله باید نماز بخوانی، تعبیرش این است که متحیر و سرگردان می‌شوی.اگر ببینی وارد کلیسا شده‌ای و به طرف قبلۀ مسلمانان نماز می‌خوانی، یـعـنـی توبه می‌کنی و دین و ایمان…

عبادت و پرستش

عبادت و پرستش ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در مسجد یا عبادتگاه عبادت می‌کنی، تعبیرش این است که خیرات زیادی انجام می‌دهی، ولی اگر ببینی در جای ناشایستی عبادت می‌کنی، تعبیرش بر عکس حالت قبلی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی…
متن دوم