آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب سبزه زار

سبزه

سبزه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سبزه، سلامتی ‌‌‌‌‌و یا دین و ایمان می‌باشد ( مخصوصاً اگر در بیداری نیز فصل آن باشد)، حضرت دانیال(ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر خواب سبزه، دین اسلام است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زمینی داری که دارای…
متن دوم