آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زیورآلات

گردنبند

گردنبند ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گردنبند مروارید داری، تعبیرش این است که خداوند به تو علم قرآن عطا می‌فرماید و هر چه گردنبند قیمتی‌تر باشد، تعبیرش این است که علم و دانش بیشتری به تو می‌رسد. اگر ببینی از دهان تو گردنبندی از…

زیورآلات

زیورآلات ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زیورآلات، مال و اموال و همچنین زینت زنان و «کنیزان» می‌باشد (به اندازه‌ای که در خواب دیده‌ای).‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب زیورآلاتی که از جنس طلا می‌باشند، برای زنان ملک و دارائی، ولی تعبیرش برای…

تاج

تاج ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تاج برای «پادشاه» حکومت و برای زن‌ها، شوهر و برای مردم عادی خوبی حال و روز می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پادشاه روی سر تو تاج گذاشته است، یـعـنـی پادشاه تو را کامروا می‌کند. اگر ببینی…
متن دوم