آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زکات

زکات

زکات ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زکات این است که مال و اموال تو زیاد می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی زکات مال و اموال خود را می‌دهی، تعبیرش این است که مال و اموال تو درست و حلال می‌باشد و بلا و گرفتاری رفع می‌شود،…
متن دوم