آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زَهره

زَهره

زَهره ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از قلب تو زهره بیرون می‌آید، تعبیرش این است که بیمار می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در هنگام سرفه کردن از دهان تو زهره بیرون آمده است، یـعـنـی انسان بداخلاقی می‌باشی که همه از تو شاکی…
متن دوم