آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زن

عاشق شدن

عاشق شدن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عاشق کسی شده‌ای، تعبیرش این است که نیازمند و حریص می‌شوی،‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی عاشق چیز حرامی شده‌ای، یـعـنـی دین و ایمان تو دچار فساد می‌شود .اگر ببینی از معشوق خودت به کام دل رسیده و کامیاب شدی،…

پوشش زنانه

پوشش زنانه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مثل زن‌ها چادر پوشیده‌ای، تعبیرش این است که کاری انجام خواهی داد که در آن هم خیر وجود دارد و هم شر، ولی انجام آن را برای تو زشت می‌دانند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند لباس…
متن دوم