آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زن ریش دار

ریش – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ریش تو خیلی صاف و روشن و براق می‌باشد، تعبیرش این است که کار سرپرستی تو بر منزل و همچنین زینت و آرایش تو بهتر می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ریش‌هایت کوسه‌ای می‌باشد تعبیرش این است…
متن دوم