آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زنجبیل

زنجبیل

زنجبیل ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زنجبیل، غم و اندوه است (دفع بلا و گرفتاری).تعبیر خواب خوردن زنجبیل ضرر و زیان می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش بحث و جدل و بگومگو و خصومت و دشمنی است ‌‌‌‌‌ و به طور کلی تعبیر خوبی در…

رازیانه

رازیانه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر رازیانه غم و اندوه می‌باشد (فرقی ندارد که در بیداری فصل آن باشد یا نباشد) و تعبیر خوردنش ضرر و زیان است.اگر ببینی در زمین خودت رازیانه‌های خیلی زیادی داری، یـعـنـی گرفتار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و…
متن دوم