آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زنبیل

کیسه

کیسه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کیسه، مردی عالم و دانشمند می‌باشد، برای این تعبیر به سخن حضرت علی (ع)استدلال کرده‌اند که فرموده است: اِنَّ القُلُوبَ اَوعِیَةٌ وَ خَیْرُها اَوْعاها - همانا دل‌ها و قلب‌های مردم مثل ظرف‌هایی است و بهترین…

زنبیل

زنبیل ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زنبیل، زن یا «کنیزک» می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش مال و نعمت است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زنبیل داری، تعبیرش این است که خدمتکاری به دست می‌آوری.امام صادق (ع)…
متن دوم