آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زفت

زفت

زفت ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زفت، رنج و اندوه می‌باشد.اگر در خواب ببینی زفت داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که دچار رنج و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی زفت خورده‌ای، یـعـنـی به خاطر اهل و عیال و زن و فرزندت…
متن دوم