آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زره

سپر

سپر تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی به غیر از سپر هیچ سلاح دیگری در دست نداری، تعبیرش این است که مرد خوب و بافرهنگی می‌شوی که دوستان و برادران را به اندازه بزرگی سپری که دیده‌ای از آفات و ضررهای امور ناخوشایند حفظ خواهی کرد.اگر در خواب…

زره

زره امروزه به خاطر تغییر سلاحها، محافظهایی مثل زره نیز تغییر کرده و از جلیقۀ ضد گلوله استفاده می‌شود، بنابراین تعبیرهای این قسمت و قسمت جوشن را در مورد جلیقه ضد گلوله نیز می‌توان به کار برد. براهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی زره…

جوشن

جوشن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جوشن، پشت و پناه می‌باشد(البته به اندازۀ روشنی و تمیزی آن)،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش دین و ایمان محکم و قوی می‌باشد .ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی جوشن داری تعبیرش این است که تو…
متن دوم