آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب زردآلو

شفتالو

شفتالو در گذشته به هلو، شفتالو گفته می‌شده و در حال حاضر نیز به برخی از انواع هلو، شفتالو گفته می‌شود و گاهی نیز این دو اسم را به صورت مترادف به کار می‌برند که معنای هر دو یک میوه می‌باشد (البته در اصل هلو یکی از انواع شفتالو می‌باشد. از…

زردآلو

زردآلو بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب زردآلو، «کنیزک» یا مال و اموال و یا نعمت می‌باشد،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در بیداری فصل زردآلو باشد تعبیر آن در خواب، بیماری است، ولی زمانی که فصل آن نیست، تعبیرش غم و اندوه خواهد…
متن دوم