آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ریش

ریش – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ریش تو خیلی صاف و روشن و براق می‌باشد، تعبیرش این است که کار سرپرستی تو بر منزل و همچنین زینت و آرایش تو بهتر می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ریش‌هایت کوسه‌ای می‌باشد تعبیرش این است…

ریش

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ریش، آرایش مرد و سرپرستی و ریاست بر خانه می‌باشد؛ در روایتی آمده است فرشته‌ای وجود دارد که ذکرِ تسبیح او این است: سبحان من تزین الرجال باللحی و النساء بالذوائب - پاک و منزه است که مردها را با ریش‌ها…
متن دوم