آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ریختن دندان

دندان – ریختن دندان

ریختن دندان ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دندان تو به کف دستَت یا روی زمین افتاده و خاکی نشده است یا اینکه به کناری افتاده است، تعبیرش این است که با توجه به نوع دندانصاحب یکی از آن‌ها خواهی شد، یعنی اگر دندان جلوئی افتاده صاحب فرزند…
متن دوم