آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ریحان کوهی

ریحان کوهی

ریحان کوهی نوعی ریحان است که هم تخم آن مورد استفاده قرار می‌گیرد که به آن "تخم شربتی" می‌گویند و از آن شربت تهیه می‌گردد و هم مانند انواع دیگر ریحان از سایر قسمت‌های آن استفاده می‌شود. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ریحان کوهی…

ریحان

ریحان ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب، ریحان سبز و پاکیزه و خوشبوئی ببینی، تعبیرش این است که صاحب فرزند می‌شوی. حضرت دانیال (ع)می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی در باغ تو ریحان سبز و بلند شده و بوی آن به مشامت می‌رسد، تعبیرش این است که صاحب…
متن دوم