آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب رنگ لب

رنگ لب

رنگ لب ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لبهای تو قرمز می‌باشند، تعبیرش این است که حرف تو نفوذ پیدا می‌کند و به سخن تو عمل می‌شود.اگر ببینی لبهای تو سبز یا سفید هستند، یـعـنـی غم دوستانت را می‌خوری. رنگ لب
متن دوم