آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب رختخواب قرمز

رختخواب – انواع رختخواب

انواع رختخواب ● زرد یا سفید و نو: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی رختخوابت سفید و تمیز می‌باشد، یـعـنـی زن تو عفیف و پاکدامن و دیندار خواهد بود. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی رختخواب قرمز رنگ تو، سفید یا زرد شده است، یـعـنـی زن تو از…
متن دوم