آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دیگ

لوید

لوید ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب لوید، خدمتکار خانه می‌باشد.اگر ببینی جنس اصلی لوید از مس می‌باشد، یـعـنـی خدمتکار، فردی یهودی می‌باشد.اگر ببینی لوید بزرگ و تمیز می‌باشد، یـعـنـی خدمتکار تو درستکار می‌باشد، ولی اگر کوچک باشد، یـعـنـی…

کفچه

کفچه منظور از کفچه چیزهایی مثل قاشق و کفگیر و ملاقه و... می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کفچه تمیزی داری، تعبیرش این است که زنی که خدمتکار تو خواهد شد درستکار خواهد بود .اگر ببینی کفچه شکسته یا کهنه می‌باشد، تعبیرش بر عکس…

دیگ

دیگ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دیگ، «کدبانو» یا صاحب‌خانه می‌باشد، و هر عیب و نقصی در آن ببینی، تعبیرش مربوط به این دو نفر می‌شود.اگر در خواب ببینی در دیگ گوشت و خوردنی قرار دارد، تعبیرش این است که رزق و روزی حاضر و آماده و بدون زحمت به…
متن دوم