آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دیس

طبق

طبق منظور از طبق ظروف پهنی مثل بشقاب و دیس و سینی و نعلبکی و... می‌باشد که در آن غذا و یا چیزهای دیگر قرار داده می‌شود. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب طبق، خدمتکاری است که کارهای تو را به موقع انجام می‌دهد.اگر در خواب ببینی طبق بزرگی داری،…

دیگ

دیگ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دیگ، «کدبانو» یا صاحب‌خانه می‌باشد، و هر عیب و نقصی در آن ببینی، تعبیرش مربوط به این دو نفر می‌شود.اگر در خواب ببینی در دیگ گوشت و خوردنی قرار دارد، تعبیرش این است که رزق و روزی حاضر و آماده و بدون زحمت به…
متن دوم