آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دهل

طبل

طبل امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب طبل، کار آشکاری است که با نادانی انجام شده و عاقبت آن باطل خواهد بود، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش صدا و آواز خوش، ولی باطل است.تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب طبل زدن خبر ناخوشایند و…
متن دوم