آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دهان

مسواک

مسواک تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مسواک می‌زنی، تعبیرش این است که مال خودت را صرف چیزی می‌کنی، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: اگر ببینی دندان‌های خودت را مسواک می‌زنی، تعبیرش این است که به همه بستگانت احسان و نیکی می‌کنی مسواک

لجام

لجام ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لجامی که برای تو می‌باشد پاره شده است، تعبیرش این است که بزرگی و عظمت تو کمتر می‌شود.اگر ببینی مثل اسب‌ها لجام داری، یـعـنـی روزه‌دار خواهی بود ولی سخنان زشت و ناپسند فراوانی بیان می‌کنی. از امام…

رنگ لب

رنگ لب ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لبهای تو قرمز می‌باشند، تعبیرش این است که حرف تو نفوذ پیدا می‌کند و به سخن تو عمل می‌شود.اگر ببینی لبهای تو سبز یا سفید هستند، یـعـنـی غم دوستانت را می‌خوری. رنگ لب

لب

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب لب ها، برآورده شدن خواسته می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش خویشاوندی می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب لب پایین بهتر از لب بالا می‌باشد،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند:…

خال لب

خال لب ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که خال سیاهی روی لب دارد، تعبیرش عزت و جاه می‌باشد، ولی اگر این خواب را مردی ببیند، تعبیرش این است که مال و اموالش زیاد می‌شود . خال لب

چانه

چانه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چانه، بزرگتر فامیل و کسی است که کارهای زیادی را به عهده دارد.اگر در خواب ببینی چانه‌ات بزرگ و کلفت می‌باشد، تعبیرش این است که برای دودمان و نسل و خانواده خوار و حقیر خواهی شد.اگر ببینی از چانه‌ات خون جاری…
متن دوم