آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب دم داشتن

دم داشتن

دم داشتن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مثل خر و اسب و گاو دم داری، تعبیرش این است که مال و نعمت تو زیاد می‌شود و زندگی را به شادی و خوشی می‌گذرانی، ولی دین و ایمان تو سست می‌شود. اگر ببینی مثل سگ یا گرگ دم داشته‌ای، یـعـنـی مال و…
متن دوم